انواع موشن گرافیک کدام اند؟

موشن گرافیک را می توان به 3 دسته مختلف تقسیم بندی کرد، اگر بخواهیم معروف ترین دسته ها را نام ببریم می توان به موشن گرافیک دو بعدی ، موشن گرافیک سه بعدی و موشن گرافیک تلفیقی اشاره کرد. در این جا قصد داریم به طور مجزا معنی هر کدام را برایتان تعریف کنیم.

موشن گرافیک دو بعدی

همان طور که می دانید و از اسمش پیداست از دو کلمه موشن گرافیک و دو بعدی تشکیل شده است. معنی موشن گرافیک را در مطلبی جداگانه برایتان گفتیم که به معنی حرکت تصاویر می باشد و معنی موشن گرافیک دو بعدی هم به معنی حرکت تصاویر دو بعدی می باشد. یعنی تصاویری که در ساخت موشن گرافیک استفاده می کنید دو بعد دارند و دو بعد آن ها را می توانیم ببینم. موشن گرافیک دو بعدی نسبت به موشن گرافیک سه بعدی هزینه و نیروی کمتری نیاز دارد. البته موشن های دو بعدی خاصی هم هستند که زحمت بسیار زیادی دارند اما به طور کلی این موشن های دوبعدی نسبت به موشن های سه بعدی به صرفه تر و نیروی کمتری را مشغول به کار می کند.

موشن گرافیک سه بعدی

موشن گرافیک سه بعدی نیز از دو واژه موشن گرافیک و سه بعدی تشکیل شده که به معنای حرکت تصاویر سه بعدی می باشد. در موشن گرافیک سه بعدی ما سه بعد از تصاویر را می بینیم و تصاویر نسبت به موشن های دو بعدی دارای روح و جذابیت بیشتری هستند و گویی انگار زنده تر هستند. برای ساخت موشن گرافیک های سه بعدی نیاز به هزینه ی بیشتر و گروه متخصص توانمندی با تعداد بیشتری نسبت به گروه متخصص موشن گرافیک دو بعدی است.

موشن گرافیک تلفیقی

همانطور که از اسمش پیداست از تشکیل دو واژه موشن گرافیک و تلفیقی تشکیل شده که معنای فارسی آن می شود حرکت تصاویر تلفیقی. تلفیقی به معنای این است که تلفیق دو مدل قبلی ساخته می شود. یعنی شروع موشن گرافیک می تواند دوبعدی باشد و در ادامه سه بعدی شود. یا اینکه از ابتدا تصاویر دو بعدی و سه بعدی با هم همزمان نشان داده می شود و یا مدل های دیگر که گفتنش در این مقاله میسر نیست. موشن گرافیک تلفیقی هم جذابیت های بسیار بالایی دارد ولی مانند موشن گرافیک سه بعدی نیاز به هزینه و نیروهای متخصص حرفه ای و تجهیزات کامپیوتری پیشرفته ای دارد.